Είσοδος

Καλώς ήρθατε στο LACO-Wiki

Το LACO-Wiki είναι μία νέα διαδικτυακή λύση για την επικύρωση των χαρτών χρήσεως και κάλυψης γης. Η επικύρωση γίνεται μία απλή διαδικασία τεσσάρων βημάτων με τη χρήση ποικίλλων επιπέδων αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφιών

Μοιράσου τα δείγματα επικύρωσης με εμάς και θα βοηθήσεις να δημιουργηθεί μία ανοιχτή βάση δεδομένων για τη βελτίωση μελλοντικών χαρτών χρήσεως και κάλυψης γης.

Μεταφορτώστε ένα αρχείο
Μπορείτε να μεταφορτώσετε τους δικούς σας χάρτες για επικύρωση σε διανυσματική ή raster μορφή. Οι υποστηριζόμενοι μορφότυποι είναι shapefiles και geoTIFFs σε προβολή WGS84. Όταν μεταφορτώσετε τους χάρτες σας μπορείτε να σχεδιάσετε προσαρμοσμένα υπομνήματα
Δημιουργήστε ένα δείγμα επικύρωσης
Όταν θα μεταφορτώσετε το χάρτη σας, θα μπορείτε να δημιουργήσετε σύνολα δειγμάτων επικύρωσης χρησιμοποιώντας τυχαία, στρωματοποιημένη ή συστηματική δειγματοληψία. Μπορείτε να καθορίσετε το μέγεθος του κάθε δείγματος ή να καθοδηγηθείτε από υπολογισμούς του
Επικυρώστε το χάρτη σας
Χρησιμοποιώντας πληροφορίας αναφοράς, όπως για παράδειγμα δορυφορικές εικόνες, μπορείτε να επικυρώσετε το δείγμα σας χρησιμοποιώντας το δικό σας υπόμνημα, είτε με την επιλογή της κλάσης είτε με την επιβεβαίωση της κλάσης είτε με την διόρθωση εσφαλμένα ταξ
Αναφορά επί της ακρίβειας
Μετά την επικύρωση μπορείτε να κατεβάσετε τα πρωτογενή δεδομένα, τον confusion matrix και να δημιουργήσετε μία προσαρμοσμένη αναφορά επί της ακρίβειας των εκτιμήσεων μέσω της επιλογής διαφόρων δεικτών ποιότητας όπως η συνολική ακρίβεια, σφάλματα παράληψης

» Ξεκινήστε με Μεταφόρτωση σε εξέλιξη το πρώτο σας σύνολο δεδομένων

» Try out the new Map Accuracy tool that produces a confusion matrix and related metrics based upon your data.

Εγγραφείτε στη λίστα ηλ. αλληλογραφίας Εγγραφείτε στη λίστα ηλ. αλληλογραφίας Κατεβάστε τον οδηγό άμεσης χρήσης Κατεβάστε τον οδηγό άμεσης χρήσης