Вход

Добре дошли в Laco-Wiki

LACO-Wiki е ново уеб-базирано решение за валидация на карти за типа земна покривка и карти за използване на земята. Валидацията представлява проверка на достоверността на картите и се състои от 4 етапа: зареждаш твоите данни (карти), съзадаваш валидационна извадка, валидираш и получаваш доклад с оценка на точността на картите. Допълнително при валидация се използват различни сателитни и въздушни снимки от Google, Bing и OpenStreetMap.

Направи принос като споделиш твоите валидирани проби с нас, за да ни помогнеш да създадем отворена база от данни. Тя може да бъде използвана за да подобри бъдещи карти за земната покривка и нейното използване.

Зареди карта
Можеш да заредиш своите собствени карти за валидация във векторен или растерен формат. В момента поддържаме шейп файлове (shape files) и geoTIFFs в георгафска проекция WGS84. След зареждането можеш да създадеш легенда и цветова гама за най-добър вид на твоята карта. Допълнителни карти и снимки могат да бъдат свалени за да ти помогнат в процеса на валидация.
Генерирай валидационна проба
След като веднъж си заредил твоята карта, можеш да съзаваш групи от проби като използваш случайно, стратифицирано или системно обработване на пробите. Може да зададеш размера на пробата произволно или да се ръководиш от изчисленията за минимално необходимия размер на пробата, необходим за постигане на определеното ниво за сигурност.
Валидирай твоята карта
С помощта на сателитни снимки с висока резолюция, можеш да валидираш твоята проба като използваш собствена легенда. Това става или като избереш типа, потвърждавайки верния такъв, или като поправиш грешните класификации. Можеш да валидираш пробата самостоятелно или да да я споделиш с други потребители.
Отчет за точността на картата
След валидацията можеш да генерираш доклад за оценка на точността на картите, който се базира на различни статистически показатели като: обща точност (overall accuracy), грешки включване/изключване (omission and commission errors), каппа (Kappa), средната взаимна информация (average mutual information - AMI) и много други включително сурови данни и матрица на грешки (confusion matrix).

» Започни с първата си карта зареждане.

» Try out the new Map Accuracy tool that produces a confusion matrix and related metrics based upon your data.

Абонирай се за нашият бюлетин Абонирай се за нашият бюлетин Свали инструкции за стартиране Свали инструкции за стартиране